Wie rijdt aan welke kant van de weg?

Je hebt het je vast wel eens afgevraagd, waarom rijden we rechts in Nederland op de weg en in landen als Engeland bijvoorbeeld links?

Om daar antwoord op te geven kijken we in dit artikel naar de geschiedenis en beweegredenen van landen om te kiezen voor het dan wel rechts dan wel links rijden.

Dit geldt niet alleen voor auto’s en andere voertuigen op de weg, maar vaak ook voor openbaar vervoer. De oorsprong van het rechts of links rijden wordt diep in de geschiedenis gevonden, en is dus tot op heden nog relevant.

Wie rijden links?

In 2022 is het gebruikelijker om rechts op de weg te rijden dan links, en hier zit een historisch verhaal achter wat wij hieronder verder zullen toelichten. Landen waar links wordt gereden geldt momenteel voor zo’n kwart van het totaal, en dit gaat dan voornamelijk om landen die vanuit koloniaal verleden aan Engeland zijn verbonden. Ook zijn het voornamelijk landen in het zuiden van Afrika (Zuid-Afrika, Oeganda, Namibië en Mozambique om een paar voorbeelden te noemen), en Azië (India, Indonesië, Japan, Thailand en Pakistan om enkele voorbeelden te noemen) waar links wordt gereden. Openbaar vervoer rijdt in enkele landen wel regelmatig nog aan de andere kant dan gebruikelijk. Zo rijden treinen in Italië, Portugal en Zwitserland regelmatig nog aan de linkerkant, terwijl de wegen hier zijn ontworpen op het rechts rijden. De oorsprong hiervan is wederom aan Engeland te danken, gezien Engelse ingenieurs werden ingehuurd om in deze landen de spoorwegen aan te leggen. Uit gewoonte deden zij dit op basis van links rijden, en zo geschiedde.

Romeinen

Zoals gezegd wordt de oorsprong van links rijden gevonden in de oudheid, de tijd van de Romeinen. In deze tijd waren er natuurlijk nog geen gemotoriseerde voertuigen, maar werd alles met paarden en wagen gedaan. Bovendien was het zo dat er veel geweld was in die tijd, en men destijds met zwaarden op pad ging ter zelfbescherming. Nu komt de logica van het links rijden. Gezien het feit dat de meeste Romeinen rechtshandig waren, was het makkelijk om links te rijden zodat je je zwaard met rechts kon bedienen. Zo kon je tegelijk rijden en jezelf beschermen indien dit nodig was. En daar kwam het links rijden tot stand. Puur gebaseerd op praktische redenen.

Napoleon

Later in de tijd werd het gebruikelijk om met meerdere paarden en karren te trekken, dit was in de tijd van Napoleon. In deze tijd werd er een zweep gebruikt om de paarden aan te sporen, en deze zweep werd doorgaans in de linkerhand gedragen. Met rechts werd vervolgens het paard gereden. Bovendien was het verdedigen met een zwaard minder van belang. Om die reden werd het rechts rijden ingevoerd door Napoleon. Vervolgens heeft hij een groot deel van Europa veroverd, en daarbij de rijzijde aangepast naar rechts voor alle veroverde gebieden. Zo is ook in Nederland in die tijd het rechts rijden ingevoerd. Grappig detail is dat in Nederlands-Indië, later Indonesië, dit nooit in ingevoerd. Om die reden rijden ze tot op de dag van vandaag nog links in Indonesië.

Rotterdam

In 1917 was Rotterdam de laatste stad die definitief heeft besloten dat rechts rijden verplicht werd, nadat sommige Nederlandse gebieden hadden besloten na de Napoleon tijd dat zij weer teruggingen naar links rijden. Om nationaal toch hetzelfde beleid te voeren was het daarentegen makkelijk om het rechts rijden overal door te voeren, en dat gebeurde dus ook. Tot op de dag van vandaag geldt dat wij recht op de weg rijden, en een reden om die binnen afzienbare tijd te veranderen is er niet. Misschien als wij later een nieuw vervoersmiddel hebben dat dit weer aan de orde komt, zoals de verandering in de geschiedenis van 1 naar meerdere paarden ook de rijzijde heeft veranderd toentertijd.

Rijles Fady One

Ben je na het lezen van dit artikel enthousiast geworden om de weg op te gaan, dan ben je bij Fady One rijschool aan het juiste adres. Wij hebben vele jaren ervaring met het rechts op de weg rijden en zijn dan ook perfect geschikt om dit te leren aan hen die anders gewend zijn of überhaupt nog geen rijervaring hebben. Neem contact met ons op om te kijken wat jouw mogelijkheden zijn rondom het behalen of behouden van je rijbewijs, dan kijken we samen wat het beste bij jou past. Wij zijn erg flexibel in onze rijlessen, en houden ervan om op een rustige wijze jou goed en veilig de weg op te helpen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op via 0614180965, of anders per mail op info@fadyone.nl.

Najaarsactie!

€ 2,50 Korting op elke rijles

You have Successfully Subscribed!