Inzicht 1 week

Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
€ 15,00

Bij het theorieonderdeel Inzicht ga je laten zien dat je de regel kunt toepassen en de juiste gedragsbeslissingen kunt nemen. Het vereist een scherp bewustzijn van je omgeving, anticipatie op het gedrag van andere weggebruikers en het snel nemen van beslissingen. Het herkennen van potentieel gevaarlijke situaties en het begrijpen van voorrangssituaties zijn essentieel voor een veilige en verantwoorde rijstijl. Zorg ervoor dat je de verkeersregels begrijpt en in staat bent om ze toe te passen in verschillende contexten, en dat je altijd proactief handelt om de veiligheid op de weg te waarborgen.
Dit onderdeel bestaat uit 28 vragen die gaan gedrag beslissingen, het herkennen van gevaarlijke situatie en begrijpen van voorrangssituaties.

Dit is het oefenexamen Inzicht.
Je kunt 1 week lang oefenen onbeperkt op deze toets oefenen.

Elke keer als je de toets doe krijg je 28 vragen waarin wij jouw theoriekennis op dit onderdeel testen.

Training Inhoud